Les ampolles de cava han de  complir una sèrie de normes al seu etiquetatge

Descarregar normativa